Macallan Enigma

Macallan Enigma
Sprawdź cenę na Whiskybase

W listopadzie 2017 roku ukończono budowę nowej Macallan Distillery, której koszt zamknął się sumą 140 mln funtów. Ten super nowoczesny obiekt wyposażony w 36 alembików zdolny jest wyprodukować 15 mln litrów destylatu rocznie.

Stara destylarnia zawiesiła produkcję, jednak jej drzemiący potencjał 11 mln litrów alkoholu rocznie może być w każdej chwili uruchomiony. Macallan Enigma debiutował na początku 2018 roku jako finalna część kwartetu The Quest Collection, przeznaczonego do wyłącznej dystrybucji w sieci Travel Retail. O ile w zestawianiu poprzednich edycji serii, Terra, Lumina i Quest wykorzystano whisky starzone w beczkach z europejskiego i amerykańskiego dębu, Enigma starzona była wyłącznie w beczkach pierwszego napełnienia (zarówno typu butt, jak i hogshead) sezonowanych sherry.

Inne pozycje z portfolio