Polityka Prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności została sporządzona aby osoby które dbają o swoją prywatność wiedziały jak ich dane osobowe są przetwarzane „Dane Osobowe” i dotyczy strony internetowej www.percentwhisky.com („Portal”).

§ 2.

2. Definicje określeń użytych w Polityce Prywatności:

 • Spółka – Percent sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej 43/23, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Gdańsk, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000899340 , o kapitale zakładowym 5000,00-zł w pełni opłaconym,
 • Portal – portal internetowy Spółki, który jest zestawem stron WWW (Word Wide Web) zamieszczonych na serwerze internetowym należącym do Spółki lub zarządzanym przez Spółkę, pod adresem internetowym www.percent.com.pl , na które składają się zbiory dokumentów statycznych i dynamicznych, skonstruowanych z plików graficznych, skryptów oraz innych elementów, które są wzajemnie połączone,
 • Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.),
 • Użytkownik – podmiot, który korzysta z Portalu,
 • Dane osobowe – informacje lub jedna informacja, która pozwala zidentyfikować określoną osobę.

§ 3.

1. Percent sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781, z późn. zm.) pozyskanych od Użytkowników w celu realizacji usług, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz udzielania innych informacji handlowych w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) przez Percent  sp. z o.o. oraz Podmioty z nią współpracujące.

2. Użytkownik przez pozostawienie swoich danych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Percent sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Świętojańskiej 43/23, oraz Podmioty z nią współpracujące w postaci wskazanej przez Użytkownika w formularzu kontaktu, do celów związanych z obsługą klienta oraz świadczeniem usług przez Percent sp. z o.o. oraz Podmioty z nią współpracujące ,w szczególności: powiadamiania o oferowanych produktach i usługach (w tym o produktach i usługach podmiotów współpracujących), utrzymywania relacji, informowania o zmianach rynkowych. Percent sp. z o.o. oświadcza, że dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane Podmiotom z nią współpracującym.

3. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Spółkę usług drogą elektroniczną, o których mowa w § 5 ust. 1, przez udostępnienie Spółce identyfikującego go adresu elektronicznego, wyraża zgodę na przesyłanie przez Spółkę, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej – w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) – Spółki lub Podmiotu z nią współpracującego.

4. Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem Użytkownika danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania danych w uzasadnionym interesie Administratora).

5. Jeżeli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownik ma prawo do wycofania zgody.

6. Jeżeli Użytkownika dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy (niezbędne w celu świadczenia usługi) Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych osobowych.

7. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z instrukcjami Administratora. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy są zapewnione odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

8. Dane osobowe Użytkownika mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania (np. sądom lub organom administracyjnym).

9. Dane osobowe Użytkownika są chronione poprzez regularne skanowanie systemów, które wynajdują niebezpieczne luki, które następnie są odpowiednio zlikwidowane i zabezpieczone.

10. Dane Osobowe są przetwarzane w zabezpieczonych systemach do których dostęp mają nieliczne osoby, które są objęte obowiązkiem ścisłej tajemnicy. Ponadto, wszelkie wrażliwe/kredytowe Dane Osobowe są szyfrowane za pomocą SSL.

11. Spółka nie sprzedaje ani przekazuje Danych Osobowych bez uprzedniej Użytkownika zgody. Zastrzeżenie to nie dotyczy partnerów hostingowych i innych podmiotów, którzy dostarczają swoje usługi Percent sp. z o.o. . aby Percent sp z o.o. mogła odpowiednio działać lub aby skutecznie realizować swoje usługi. Niezależnie od tego, dane osobowe są zawsze ściśle chronione. Dane mogą zostać ujawnione w przypadkach ściśle określonych przez prawo kiedy wymaga tego polityka strony, w celu ochrony praw, własności osób trzecich lub Administratora.

12. Na Portalu mogą pojawić się materiały marketingowe, reklamy podmiotów nam nieznanych.

13. Podmioty te mają własne systemy i swoją politykę prywatności. Dlatego Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i działania stron, których linki pojawiają się na Portalu. Niemniej, w celu ochrony integralnej Portalu, w razie problemów można z Administratorem się skontaktować.

14. Dane Osobowe będą przetwarzane tak długo jak tylko będzie to konieczne w celu realizacji Polityki Prywatności. Dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w koniecznym zakresie w celu realizacji prawnych obowiązków. W niektórych przypadkach Administrator będzie zobowiązany do ujawnienia Danych Osobowych ale tylko wtedy kiedy taki obowiązek będzie wynikał z ustawy albo na żądanie organów uprawnionych do otrzymywania takich informacji (dla przykładu na żądanie sądu lub organu administracyjnego).

15. Zawsze Użytkownik może zwrócić się z prośbą o usunięcie danych pod adresem office@percent.com.pl

§ 4.

1. Administrator używa ciasteczek Cookies. Cookies. Na Portalu są używane znaczniki internetowe, takie jak pliki np. cookie lub local storage, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Dla przykładu ciasteczka są używane aby pamiętać historię przeglądania. Pozwalają ustalić preferencje Użytkownika na podstawie przeglądanych przez Użytkownika stron lub zakładek dzięki czemu można dostarczyć dopasowaną do Użytkownika ofertę lub usługę. Używa również się ciasteczek w celu zbierania informacji na temat ruchu na stronie i powiązaniach między stronami.

2. Percent sp. z o.o. stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Percent sp. z o.o.  nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

3. Percent sp. z o.o.  stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Percent sp z o.o. do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

4. Administrator używa ciasteczek Cookies w celu:

 • zapamiętania preferencji Użytkownika na przyszłość;
 • zbierania informacji na temat ruchu na stornach i zakładkach w celu podnoszenia usług i narzędzi dostępnych dla Użytkownika w przyszłości. Percent sp. z o.o. może powierzyć powyższe dane podmiotom zewnętrznym działającym w naszym imieniu;
 • wysyłania spersonalizowanych powiadomień;
 • dopasowania treści w serwisie do zainteresowań Użytkownika;
 • wyświetlania spersonalizowanych reklam w innych serwisach.

7. Użytkownik może zawsze zdecydować, czy chce przy każdej wizycie na Portalu być ostrzeganym o ciasteczkach cookies, czy chce wyłączyć wszystkie ciasteczka. Użytkownik robi to w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer). Każda przeglądarka się różni, więc w razie wątpliwości należy skorzystać z Pomocy w danej przeglądarce aby nauczyć się zarządzania ciasteczkami w danej przeglądarce internetowej.

8. Jeżeli zostaną wyłączone ciasteczka cookies, Portal może działać niepoprawnie, niektóre funkcje mogą być niedostępne.

§ 5.

1. Spółka w ramach Portalu świadczy Użytkownikowi usługi drogą elektroniczną, w szczególności udostępnia:

 • informacje o ofercie i działalności Spółki;
 • Informacje i komentarze dotyczące wydarzeń ekonomicznych;
 • formularz kontaktu z Doradcą;
 • formularz umożliwiający przesłanie przez Użytkownika danych osobowych niezbędnych do skorzystania z oferty Spółki;
 • funkcjonalność umożliwiającą rejestrację Użytkownika w portalu i udostępnianie mu lub przesyłanie wybranych przez Spółkę informacji.

2. Użytkownik w celu skorzystania z usług, o których mowa w §5 ust. 1 powinien posiadać dostęp do Internetu oraz korzystać z jednej z najnowszych wersji przeglądarek internetowych.

3. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usług świadczonych przez Spółkę drogą elektroniczną.

4. Treści zawarte na stronach portalu, z zastrzeżeniem wyjątków na tych stronach wyraźnie wskazanych, służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), oferty usług Spółki.

5. Wszelkie prawa do całej zawartości portalu są zastrzeżone na rzecz Spółki.

6. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Portalu, oraz do korzystania z dostępnych aplikacji, o których mowa w § 5 ust. 1, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich lub praw pokrewnych, a także praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do Spółki. W szczególności żadna część portalu nie może być w celach zarobkowych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

7. Spółka z zachowaniem należytej staranności aktualizuje informacje zawarte w portalu.

8. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Portalu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.

9. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji prezentowanych w Portalu ponosi Użytkownik. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach Portalu

10. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania przez Użytkownika z Portalu niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

11. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Spółkę usług drogą elektroniczną, nie może dostarczać do Spółki treści o charakterze bezprawnym.

12. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem przez Spółkę usług, o których mowa w § 5 ust. 1, drogą elektroniczną.

13. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do Spółki na adres poczty elektronicznej: office@percent.com.pl

14. Spółka rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika.

15. Po rozpatrzeniu reklamacji Spółka wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego. Użytkownik przez udostępnienie adresu elektronicznego, wyraża zgodę na przesyłanie przez Spółkę informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy, o której mowa w § 11, w odpowiedzi na złożoną przez

16. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym terminie.

17. W przypadku zmiany Polityki Prywatności, jej doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Portalu.

18. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu 20.06.2021.